Skip to main content

RobinMedical

Statisk luftmadrass egnet til sykehus og institusjoner

Sofies

Statisk luftmadrass egnet til sykehus og institusjoner

Kjernen i madrassen er et luftkammer med en unik konstruksjon, som gir optimal støtte og trykkfordeling. Madrassens luftkammer justeres ved hjelp av håndpanelet til pumpen. Fra et  mykt underlag, som avlaster og gir støtte, kan RobinMedical fort justeres opp til et fast underlag ved f.eks forflytning og stell.

Hos pasienter med smerter og sårproblematikk kan det være særlig behov for å forandre fastheten i madrassen til stadighet.