Skip to main content

Code of Conduct

Bedtime Healthcare

Hos Bedtime AS fremmer vi gode arbeids- og miljøstandarder i våre leverandørkjeder. Vi samarbeider tett med våre leverandører og forretningspartnere for å nå dette målet. Derfor har vi utarbeidet denne etiske retningslinjen for å illustrere hva vi forventer av våre leverandører og forretningspartnere, og ikke minst oss selv. Retningslinjene dekker menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.