Skip to main content

PressureGuard vendemadrass

PressureGuard er en vendemadrass med unike funksjoner. Madrassen kan veksle mellom dynamisk-, statisk- og vendefunksjon! 

Sofies
Pustende og temperaturregulerende inkontinenstrekk med 3 innebygde sklilaken som reduserer friksjon.
Sikkerhetsvegger av skum forenkler forflytning og gir økt stabilitet.
Avansert system med mulighet for statisk-, dynamisk- og vendefunksjon som sikrer optimal behandling uansett behov.
Intuitivt og enkelt kontrollpanel som automatisk justeres til bruker, som minimerer risikoen for feilbruk.

Madrassen kan veksle mellom dynamisk funksjon og vendefunksjon. Vendemadrass egner seg godt for trykksårforebygging og –behandling opp til og med sårgrad 4. PressureGuard egner seg godt for pasienter med nedsatt bevegelighet, og nedsatt lungekapasitet. Den tilpasser seg brukeren automatisk, men man har mulighet til å justere mellom 5 fasthetsgrader om ønskelig.

Vendemadrasser har enda større trykkavlastende effekt enn dynamiske madrasser, da man avlaster en hel side på pasienten om gangen. Vendemadrasser reduserer behovet for et strengt snuregime. PressureGuard har vært en industriledende terapeutisk løsning i mer enn et tiår i USA, mye basert på dets dokumenterte overlegenhet kontra vanlige antidecubitus løsninger. Et nytt oppgradert trekk og kontrollenhet gir en enda bedre friksjonsreduksjon, behandlingsfleksibilitet, ergonomitet for pleiepersonell og ikke minst pasientkomfort.

Se video til høyre

Trekk
Trekket er temperaturregulerende og pustende. Det er laget av en mikrobiell, anti-sopp og flammehemmende blanding av polyruretan og nylon. Trekket kan desinfiseres med godkjent desinfeksjonsmiddel.

Se video under

video
play-sharp-fill

Behandlingsfleksibilitet

Sofies

Madrassen gir pleiepersonell valget mellom 4 moduser:

  • Dynamisk funksjon (alternating pressure) er uten ekstreme trykkgraderinger. Annenhver luftpølse tar inn/ut luft på langs.
  • Vendefunksjon (lateral rotation) er en allsidig modul beregnet på en rekke pasientbehov. Luftpølsene alterneres parvis på hver side, med 10 minutters syklus og 5 minutters pause. Brukeren vendes ca.30 grader.
  • Statisk funksjon som stopper alternering mens den opprettholder ideelt trykk. Så madrassen er statisk, men tilpasser seg fortsatt bruker automatisk ved f.eks endring av posisjon i sengen.
  • Tidsbegrenset Autofirm for optimal pasientpleie. Tilbakestilles automatisk etter 30 minutter.

Ved å stille inn på alternerende på pumpen kan man justere om madrassen skal være på vendefunksjon eller dynamiskfunksjon via bryter på siden av madrassen.

  • Brukeren kan selv styre pumpen med forlenget luftslange

Det er også mulig å bestille en ekstra lang slange til PressureGuard madrassen. Standardslanger er 150 cm lang, mens den forlengede slangen er 300 cm lang. Dette kan være nyttig dersom man ønsker at bruker selv skal kunne gjøre innstillinger på pumpen, eller dersom man er veldig lyd-sensitiv og ønsker å plassere pumpen lengst mulig unna.

HMS nummer forlenget slange: 236369

Sikkerhetskant
Madrassen har innebygde sikkerhetsvegger av skum som forsikrer forflytning ved å minimere risikoen for fall og å sitte i klem i sidegrinden. Sikkerhetsveggene gir også en økt stabilitet for bruker ved forflytning inn og ut av seng.

Sofies

Unikt Geo-Matt design

Reduserer friksjon i overflaten med sine 800 individuelt responderende celler. I tillegg gir madrassens skumtopp økt komfort for bruker.

Sofies

Nedsunket hælparti

Avlaster trykket mot hælene ved å re-distribuere trykket til leggene og gir en komplett fotsupport.

Reduserer friksjon

Sofies

Unikt Geo-Matt design

Shear Transfer Zones
PressureGuard vendemadrass har tre «Shear Transfer Zones» innebygget i trekket for å optimalisere forflytning. Sammen med Geo-Matt overflaten gir disse sonene ekstra beskyttelse mot friksjon. På undersiden av trekket er et friksjonsminimerende stoff, som kan beskrives som et slags innebygget «sklilaken». Det unike designet hjelper for å:

1. Forhindre at hæler, sete og hode «graver» seg ned i overflaten.
2. «Gli» brukeren tilbake til opprinnelig posisjon etter å ha hevet hjertebrettet.
3. Beskytte mot skadeeffektene av mikro-, makro-, og rotasjonsfriksjoner.
4. Gi pasientstabilitet ved å overføre friksjon til friksjonstolerante ankerpunkter.

Sofies
Sofies

Digital Multifunksjons kontrollenhet

Lettvektig og stillegående pumpe som er meget brukervennlig og intuitiv. Man kan velge mellom 5 fasthetsgrader hvis ønskelig (madrassen tilpasser seg i utgangspunktet brukeren automatisk). Velg mellom alternerende, Autofirm eller Statisk modus (float). Autofirm brukes gjerne ved forflytting og stell, og stilles automatisk tilbake etter 30 minutter for å minimere risikoen for at pasienten blir liggende på maks fasthet permanent. Ved alternerende justerer man om man vil ha dynamisk eller vendefunksjon via en bryter på siden av madrassen. Float er statisk funksjon, så da går ingen luft inn eller ut men madrassen tilpasser seg likevel brukeren. Hvis brukeren endrer posisjon eller tar opp hjertebrettet tilpasser madrassen seg dette. Pumpen er blant markedets mest støysvake, med et desibel nivå på maks 30. Lys og lyd alarm for lavt trykk og strømbrudd (lyden kan mutes).

HMS Artikkelnummer:

ProduktStørrelseHMS artikkelnummer
Pressureguard APM285x200313964
Pressureguard APM290x200313965
Pressureguard APM290x210313966
Pressureguard APM290x220313967
Pressureguard APM2120x200313961
Pressureguard APM2120x210313962
Pressureguard APM2120x220313963

HMS Artikkelnummer:

For produkt: PressureGuard

StørrelseHMS art. nrLeverandørs
art. nr
120x20031394839303
120x21031394912527
120x22031395093610
85x20031395132147
90x20031395237186
90x210313953NP843629
90x22031395486251
Sofies